LAVI CZ | Ochrana osobních údajů
 
 
 

Společnost LAVI CZ, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy.

1. Správce osobních údajů

- Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LAVI CZ, s.r.o., se sídlem V lužích 735/6, Libuš, 142 00 Praha. IČO: 02042738, DIČ: CZ02042738, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214793 (dále jen „správce“).

- Kontaktní údaje správce: LAVI CZ, s.r.o., Jesenická 331, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, e-mail: info@unidekor.cz.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením kontaktní osoby, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

- identifikační údaje, kterými se rozumí zejména e-mail a heslo, IČO a DIČ;

- kontaktní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a jméno a příjmení kontaktní osoby;

- údaje o vašich objednávkách, kterými jsou údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení;

- údaje související s využitím kontaktního telefonu nebo návštěvou prodejny, kterými jsou záznamy telefonních hovorů, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách.

3. Účel zpracování osobních údajů

- Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy

4. Další příjemci osobních údajů

- Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou: Forpsi (provozovatel e-shopu), Toptrans a DPD (přepravní společnost).

- Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

- Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

5. Doba uložení osobních údajů

- Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

6. Vaše práva při zpracování osobních údajů

- Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

- Vaše práva lze uplatnit pomocí vyplnění webového formuláře ve svém profilu nebo osobně

- Vaši žádost o uplatnění práva vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce.


 

LAVI CZ s.r.o.
V lužích 735/6, Libuš,
142 00 Praha 4

Centrální sklad, vzorkovna a prodejna

Jesenická 331
(vedle Kahn Design Centrum)
252 44 Psáry-Dolní Jirčany

+420 725 476 202

+420 777 025 063

info@unidekor.cz

Mapa

Najdete nás:

2x v Praze: Praha 4 - Dolní Jirčany
1x v Brně
1x v Bratislavě
2x v Polsku
2x v Německu: Berlin - Leipzig